Salg
agriculture
produkter

21744273

Ring hvis du har spørgsmål

bladkali

Bladkali TS

Bladgødning for ekstra kalium og svovl

Bladkali TS er en særlig bladgødning for tilførsel af ekstra kalium (25% K₂0) som

bladfoder. Derudover er Bladkali TS rig på svovl. (42% SO₃) BladKali TS

indeholder ikke klor. Når kalciummangel ikke længere kan afhjælpes i løbet af

sæsonen ved hjælp af jordgødskning. Bladkali TS er den foretrukne løsning til at

kompensere for kaliummangel via bladene. Især i kartofler, løgafgrøder og frugt

kan der let opstå kaliummangel.

Anvendelse

Kartofler: Første sprøjtning på krogstadiet efterfulgt af endnu en sprøjtning

2 til 3 uger senere. En tredje sprøjtning i begyndelsen af knoldfyldning

Æbler: Fra det fulde blad anvendes produktet flere gange i mindst 900 liter

vand i løbet af vækstsæsonen

Korn: Fra stængelstrækning til aksdannelse anvendes produktet en eller

flere gange

Bælgplanter: Fra knopdannelse til 10% blomstring anvendes produktet en

eller to gange

Løgplanter: Første anvendelse inden blomstring, anden og eventuelt tredje

  1. anvendelse efter aftopning