Salg
agriculture
produkter

21744273

Ring hvis du har spørgsmål

Efficie-N-t 28

Efficië-N-t28 anvendes med succes

som gødning i en lang række

afgrøder og som supplerende

gødning i afgrøder, der har

kvælstofmangel i vækstperioden.

Efficië-N-t28 er en kvælstofgødning,

der har til formål at øge

kvælstofvirkningen. Denne specielle

bladgødning er baseret på flydende

nitrogen fra ureumstofmethanal

(ureumstofpolymerkæder). Urea

methanal er en meget effektiv form

for kvælstof, som også er meget

skånsom for din afgrøde. Efficië-N-t28

anvendes med succes som

overgødning i

en lang række afgrøder og som

supplerende gødning i afgrøder, der

lider af kvælstofmangel i løbet af den

vækstperiode.