Salg
agriculture
produkter

21744273

Ring hvis du har spørgsmål

Pro-Mest Total

Pro-Mest Total er en gødningstilsætning som er en løsning på kvælstofproblemet i Danmark, hvor gylletanken er en almindeligt anvendt form til opbevaring af gødning. Brugen af gylletanken er meget praktisk: Gyllen er let at opbevare, let at trans- portere og let at sprede. Selvom gyllen er meget praktisk at arbejde med, har den også sine ulemper: Kombination af gødning og urin kan forårsage kvælstoftab, samt et ubehageligt staldklima. Årsagen er at salte fra urinen dræber modningsbakterierne i gødningen. Som et resultat kan et forfaldent miljø udvikle sig i gylletanken.

PRO-MEST TOTAL 

Den situation opstår sjældent hvis køerne er udendørs fordi de urinerer og udskiller deres afføring forskellige steder. Afføringen består hovedsageligt af grovfoder, der fordøjes ved hjælp af bakterier i koens fire maver. Den afføring som lander på jorden indeholder bakterier som nedbryder gødningen yderligere i samarbejde med de bakterier der allerede er i jorden. Dermed optimeres gødningens næringsværdi. Urinen fungerer derimod på en anden måde. Den indeholder let omsættelige salte, der kan absorberes af (græs) planter med det samme. Kvælstoffet i urinen er af mineralsk oprindelse og består af urinstof og ammoniumnitrogen. 

Problemet med gylle er, at de let omsættelige salte fra urinen hæmmer, eller endda dræber bakterierne fra gødningen. Det giver levegrundlag for forrådnelsesbakterier, som vil skabe et dårligt miljø i stalden, hvor ammonium (NH4) omdannes til ammoniak

Disse negative virkninger af kvælstoffordampning kan forhindres ved at behandle gødningen med gødningstilsætning. Ved at behandle gyllen med en gødningsforbedrer, som Pro-Mest Total, modnes gødningen i stedet for at rådne. Gylletanker/kanaler koloniseres med gavnlige bakterier, og dermed nedbrydes levegrundlaget for forrådnelsesbakterier. Fordampning af kvælstof forhindres og staldklimaet bliver betydeligt mere behagelig. Ved at behandle gyllen med Pro-Mest Total kan man beholde op til 12% mere kvælstof i gyllen (4,7 kg pr m3 sammenlignet med 4,2 kg pr. m3). Nitrogenudledninger til naturen reduceres derfor betydeligt og dermed vil Pro-Mest Total yde et seriøst bidrag til kvælstofmålene.