em silage

Em Silage® er et bakteriepræparat,  

der i modsætning til mange andre bakteriepræparater indeholder både mælkesyrebakterier og gær. Det er et produkt, der er klar til brug, og som kun skal fortyndes med vand.


En god kvalitet af grovfoder er et must og en udfordring på samme tid for kvægbrugere. EM Silage® gør denne udfordring mulig. Det forhindrer tab under ensilering og udfodring og sparer på yderligere tilførsel af grovfoder. EM Silage® er et flydende, levende produkt, der består af mælkesyrebakterier og gær, som sikrer en hurtig virkning og konservering. Kombinationen af disse mikroorganismer fungerer som en katalysator for denne konservering og stabilitet i siloen. Det forhindrer også opvarmning under udfodring og sikrer frisk foder ved foderbordet.


Fordele ved Agriton EM Silage®:


Hurtig start af handling, fordi produktet er levende.

Både homo- og heterofermentative mælkesyrebakterier.

Dobbeltvirkning mod opvarmning på grund af dannelse af eddikesyre og påvirkning af dyrkede gærtyper.

Et års holdbarhed i emballagen; kan bruges flere gange.

Kan bruges til både græs og majs.

Arbejde med mælkesyrebakterier: I EM Silage® er der homo- og heterofermentative mælkesyrebakterier. Disse producerer eddikesyre ud over mælkesyre, hvor eddikesyre også har en stærk varmehæmmende effekt efter udfodring. De tilstedeværende mælkesyrebakterier omdanner blandt andet en del af sukkeret til mælkesyre. Det medfører et fald i pH-værdien og i sidste ende en stabil (= velbevaret) ensilage. Sukkeret "klippes" i denne proces og går derfor ikke tabt, i modsætning til hvad nogle hævder. Ved at "skære" skabes der syrer med foderværdi for dyrene. De øvrige bakterier og svampe i ensilagen sikrer en forfermentering under anaerobe forhold, hvorved antioxidanter og vitaminer frigives. Desuden er velfermenteret ensilage meget lettere at fordøje for mikroorganismerne i vommen.


Arbejde med gær: Vildgær er en vigtig kilde til opvarmning af ensilage. De dyrkede gærtyper i EM Silage® konkurrerer med de vilde gærtyper og forhindrer denne opvarmning. De understøtter også dyrets vomfunktion.


Undersøg EM Silage® som ensileringsmiddel: Grafen viser, at ensilage behandlet med EM Silage® har et hurtigere pH-fald og ender med en lavere pH-værdi end det ubehandlede produkt. Det holder ensilagen stabil i længere tid efter åbning.


Dosering: 80 ml pr. ton produkt, der skal ensileres. For en god fordeling opløses det i mindst 4 liter vand pr. ton produkt.