muslingerkalkmel

Ostrea karbonat

Buffer til vommen

Stabiliserer pH i vommen

Forebygger sur vom

Indeholder bl.a. calcium, magnesium og natrium

100% naturligt produkt

For en optimal foderoptagelse og -effektivitet er det vigtigt, at koen ikke døjer med en sur vom

(vomacidose). En vombuffer (et surhedsregulerende middel) kan her spille en vigtig rolle.

Ostrea karbonat er et 100% naturligt produkt. Det er en kilde til calcium, magnesium og natrium

samt andre let optagelige mineraler og sporelementer. Herved kan du reducere mængden af andre

mineraler i foderet. Ostrea karbonat stabiliserer vom pH i længerevarende tid og er derved den

ideale buffer til vommen.