mælkesyrebakterier

Microferm 

Til et sundt staldklima

EM = "Effektive Mikroorganismer"

 

Undertrykker skadelige staldbakterier

Reducerer lugt

Reducerer ammoniakfordampning

Konserverer næringsstoffer

 

 

Microferm er en færdig blanding af bakterier, svampe, gær, fototrofe - og aktino bakterier.

Det anvendes for at ernære en omgivelse med nyttige mikroben. Disse arbejder ved en udelukkelsesmetode, der udkonkurrerer og undertrykker uønskede og skadelige staldbakterier.

Microferm har mange anvendelsesmuligheder som kan gavne hver bedrift. Det kan også bruges ved produktion af Bokashi og Pro-Mest totaal.


Mikrobielt forbedringsmiddel til gylle

Mere tilgængeligt kvælstof i gylle

Bedre staldklima

Mere homogen gylle

Nemmere at røre

Ingen skum på gylle

Forbedring af liv i jorden

Pro-Mest totaal er en forbedringsmiddel til gylle baseret på fermentering. Modningsprocessen

forebygger fordampning af ammoniak-kvælstof, gør gyllen mere homogen og forhindrer dannelse

af flydelag i gyllekanalen og skumformning på gyllen.

Pro-Mest Totaal er en kombination af to produkter:

Pro-Mest til at nedbryde skadelige bakterier og - stoffer i gyllen

Micoferm til at fermentere gyllen.